Thêm hình thu nhỏ vào trong RSS Feed

  Một trong những điều đầu tiên mà tôi làm khi tôi cài đặt một phiên bản mới của WordPress là cho phép hình ảnh đại diện cho bài viết được hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu RSS của tôi. Trong khi …

Chèn hình ảnh vào menu trong WordPress

Bạn có muốn thêm các biểu tượng hình ảnh vào menu trong WordPress của bạn không? Gần đây, một trong những người sử dụng WordPress của chúng ta hỏi có thể dễ dàng để chèn hình ảnh dạng icon trong menu …