SEO là gì ?

SEO được viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization, là một môn marketing tập trung vào khả năng hiển thị cao trên kết quả tìm kiếm của Google. SEO bao gồm cả các yếu tố kỹ thuật và sáng tạo cần t…