Độ nhạy sáng ISO là gì?

Độ nhạy sáng ISO là một trong ba yếu tố của nhiếp ảnh (hai yếu tố kia là khẩu độ và tốc độ màn trập) và mỗi nhiếp ảnh gia nên triệt để hiểu nó để nhận được nhiều bức ảnh đẹp từ máy ảnh. Bài viết này l…