HTML 5 canvas cheat sheet

Bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại của HTML5. Thoát ra khỏi xiềng xích của công nghệ web trong quá khứ mà bây giờ chúng ta đã phát triển nhanh hơn. HTML5 hiện nay là công cụ chính của chúng ta …

Viết HTML nhanh hơn với Jade

Việc thiết kế giao diện website các design phải mất thời gian ngồi code HTML sẽ thấy khó khăn mất thời gian nhất là việc viết tag và đóng tag. HTML và CSS là một ngôn ngữ quan trọng mà chúng ta đã biế…

Khái niệm về Mobile first

  Khi nói về làm giao diện Responsive thì bạn cũng cần nên biết qua khái niệm Mobile first vì nó sẽ giúp quy trình làm giao diện Responsive của bạn nhanh hơn rất nhiều. Mobile-first nghĩa là tên …

Chức năng của Modernizr cho trang web

Có rất nhiều bạn khi đọc những bài viết trong đó có nêu đến Modernizr , thì thường thắc mắc không biết nó là gì, và tại sao lại phải sử dụng đến nó. Hôm nay mình sẽ dành hẳn một bài viết để có thể giả…