CSS3 ordered list styles

Tạo kiểu đánh số thứ tự luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn và tôi không phải là người duy nhất nghĩ điều này. Để style bạn cần phải loại bỏ style mặc định của trình duyệt và thêm hooks đến các yếu tố …

Khái niệm về Mobile first

  Khi nói về làm giao diện Responsive thì bạn cũng cần nên biết qua khái niệm Mobile first vì nó sẽ giúp quy trình làm giao diện Responsive của bạn nhanh hơn rất nhiều. Mobile-first nghĩa là tên …

Chức năng của Modernizr cho trang web

Có rất nhiều bạn khi đọc những bài viết trong đó có nêu đến Modernizr , thì thường thắc mắc không biết nó là gì, và tại sao lại phải sử dụng đến nó. Hôm nay mình sẽ dành hẳn một bài viết để có thể giả…