Khái niệm về Mobile first

  Khi nói về làm giao diện Responsive thì bạn cũng cần nên biết qua khái niệm Mobile first vì nó sẽ giúp quy trình làm giao diện Responsive của bạn nhanh hơn rất nhiều. Mobile-first nghĩa là tên …

Pseudo-classes trong CSS là gì ?

Pseudo Classes được sử dụng để xác định một trạng thái nào đó của một phần tử. Ví dụ như viết CSS đổi màu một phần tử khi rê chuột qua, đổi thuộc tính một phần tử khi nhấp vào, … Cú pháp Cú pháp…