Giới thiệu về AngularJS

I. Lịch sử và các khái niệm về AngularJS AngularJS được bắt đầu từ năm 2009, do lập trình viên Misko Hevery tại Google viết ra như là một dự án kiểu “viết cho vui”. Misko và nhóm lúc này đang tham gia…

Chức năng của Modernizr cho trang web

Có rất nhiều bạn khi đọc những bài viết trong đó có nêu đến Modernizr , thì thường thắc mắc không biết nó là gì, và tại sao lại phải sử dụng đến nó. Hôm nay mình sẽ dành hẳn một bài viết để có thể giả…