Huỳnh Thoại
21 Articles0 Comments

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Welcome to WordPress.

HTML 5 canvas cheat sheet

Bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại của HTML5. Thoát ra khỏi xiềng xích của công nghệ web trong quá khứ mà bây giờ chúng ta đã phát triển nhanh hơn. HTML5 hiện nay là công cụ chính của chúng ta …

CSS3 ordered list styles

Tạo kiểu đánh số thứ tự luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn và tôi không phải là người duy nhất nghĩ điều này. Để style bạn cần phải loại bỏ style mặc định của trình duyệt và thêm hooks đến các yếu tố …

Viết HTML nhanh hơn với Jade

Việc thiết kế giao diện website các design phải mất thời gian ngồi code HTML sẽ thấy khó khăn mất thời gian nhất là việc viết tag và đóng tag. HTML và CSS là một ngôn ngữ quan trọng mà chúng ta đã biế…

Khái niệm về Mobile first

  Khi nói về làm giao diện Responsive thì bạn cũng cần nên biết qua khái niệm Mobile first vì nó sẽ giúp quy trình làm giao diện Responsive của bạn nhanh hơn rất nhiều. Mobile-first nghĩa là tên …

Giới thiệu về AngularJS

I. Lịch sử và các khái niệm về AngularJS AngularJS được bắt đầu từ năm 2009, do lập trình viên Misko Hevery tại Google viết ra như là một dự án kiểu “viết cho vui”. Misko và nhóm lúc này đang tham gia…